Gids: ‘Eten uit het Lely­stad­se groen’

In het gids­je ‘Eten uit het Lely­stad­se groen’ staan 21 ver­schil­len­de eet­ba­re plan­ten genoemd die in Lely­stad te vin­den zijn. Het boek­je, een uit­ga­ve van de gemeen­te Lely­stad, is inmid­dels al uit­ver­kocht, maar is hier digi­taal te down­lo­a­den.

Lely­stad is niet alleen groen en natuur­rijk maar er groei­en ook aller­lei bomen, strui­ken en ande­re plan­ten waar­van je kunt eten. Prui­men, ker­sen, appels en bra­men eet ieder­een wel eens, maar er groei­en ook ande­re sma­ke­lij­ke vruch­ten. Over al dat lek­kers heeft de gemeen­te een gids­je samen­ge­steld met 21 ver­schil­len­de eet­ba­re plan­ten. Bij iede­re plant staan een of enke­le recep­ten (op inter­net zijn van de mees­te soor­ten (veel) meer recep­ten te vin­den).

Pluk­ken
Soms zijn de bla­de­ren eet­baar maar meest­al gaat het om de vruch­ten. Hoe­wel een aan­tal vruch­ten al geoogst is (door vogels en/of men­sen), kan er ook aan het eind van de zomer nog geplukt wor­den zoals de vruch­ten van de gele kor­noel­je, roos, mis­pel, haze­laar, duin­doorn, sierkwee en wal­noot. Wat is er leu­ker dan op avon­tuur te gaan in het eigen groen, op jacht naar aller­lei lek­kers?

Down­lo­a­den ‘Eten uit het Lely­stad­se groen’ »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.