Gent plant zo´n 3.000 nieu­we bomen

Op maan­dag 8 febru­a­ri  plant­te de stad Gent 2.848 bomen. De aan­plant maakt onder­deel uit van de 15.000 nieu­we bomen die de gemeen­te Gent in een jaar tijd wil plan­ten. De bomen tel­len mee in de cam­pag­ne ‘1 mil­joen bomen voor Vlaan­de­ren’.

In mei 2009 start­te Gent met dit pro­ject en van­af die tijd plant­te de gemeen­te 4.968 bomen.

De Ver­e­nig­de Naties wer­ken wereld­wijd aan het plan­ten van 10 mil­jard bomen. In Vlaan­de­ren zou­den er 1 mil­joen bomen moe­ten bij­ko­men. De Ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren (VBV) en het Agent­schap voor Natuur en Bos (ANB) werk­ten daar­voor een geza­men­lij­ke cam­pag­ne uit.

Groe­ne Stad gedach­te
Voor het plan­ten van bomen zijn vele goe­de rede­nen. Zo pro­du­ce­ren bomen zuur­stof en fil­te­ren fijn stof uit de lucht. Bos­sen zijn daar­naast ide­a­le recre­a­tie­ge­bie­den.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Tombalthazar.wordpress