Geno­mi­neer­den Natuur­prijs 2011 bekend

Uit de 50 ont­van­gen inzen­din­gen voor de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011 zijn 10 pro­jec­ten geko­zen die geno­mi­neerd zijn. Deze 10 pro­jec­ten maken kans op de Natuur­prijs van €10.000,- of de Aan­moe­di­gings­prijs van €2.500,-.

De uit­rei­king van de Natuur­prijs 2011 is op don­der­dag 24 novem­ber 2011.

De geno­mi­neer­de pro­jec­ten zijn (alfa­be­ti­sche volg­or­de):

  • Advies­com­bi­na­tie Veen­wei­de­ge­bie­den (ACV) – Vol­ger­meer­pol­der
  • ARCADIS Neder­land BV – Inte­gra­le Gebieds­ont­wik­ke­ling Veen­oord­kolk
  • Bio Ener­gie Fries­land BV – Bio Ener­gie Fries­land
  • BSO Wijs! – Bui­ten­school­se opvang in de natuur
  • Fei­ke de Jong Ont­werp — Expe­di­tie Bies­bosch
  • Land­goed Maria­hoe­ve – “Over het Wiel”
  • Land­schap Noord-Hol­land – Vrij­wil­li­gers­da­gen Wel­co­me to the Futu­re & Mys­tery­land
  • Ken­ne­mer Duin­cam­ping Gevers­duin – De natuur ont­dek­ken en bele­ven
  • Stich­ting Land­goed Wever­slo – Natuur­be­graaf­plaats Wever­slo
  • Stich­ting Waal — Maas Sym­bi­o­se – Over­stroom

Bron:
Nati­o­naal Groen­fonds

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.