Gemeente Weesp: Groen maakt een stad

Om het bomenbestand in de stad te beschermen heeft de gemeente Weesp een aantal regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Weesp hecht grote waarde aan een groene stad.

“Bomen en groen zijn ontzettend belangrijk voor een stad. Bomen zorgen voor een betere en gezondere leefomgeving, mensen worden immers gelukkiger van natuur en groen”, dit staat vermeld in het bericht ‘Groen maak een stad’. In de APV is geregeld hoe er met het bomenbestand wordt omgegaan en welke regels er gelden als iemand, ook de gemeente zelf, een boom wil kappen.
 
Groen behouden
Wethouder Van der Hoeven: “Wij hanteren een zorgvuldig beleid ten aanzien van het kappen en terugplanten van bomen in Weesp. Door verschillende oorzaken zijn en worden in Weesp bomen gekapt. Om het groen in de stad te behouden zijn op onderstaande locaties in het voorjaar van 2012 ook weer bomen teruggeplant.” 

Totaal 85 bomen
De gemeente plant in totaal 85 bomen op diverse locaties.

Bron:
Gemeente Weesp