Flinke kwaliteitsimpuls Midden-Delfland

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft 18,5 miljoen euro toegekend aan de gemeente Midden-Delfland voor investeringen in de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap tussen Delft en Schiedam. Midden-Delfland gaat het geld gebruiken om verspreid liggende kassen in het gebied te saneren en zet het in voor het behoud van het karakteristieke agrarische weidelandschap.      

De projecten in Midden Delfland maken deel uit van het convenant IODS (Intergrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) dat het Rijk, lagere overheden, het Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties zoals LTO-Noord, ANWB en VNO-NCW-West in 2010 hebben afgesloten. Inzet van de afspraken is tegelijkertijd met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam de natuur en recreatie in het gebied te versterken.

Van de rijksbijdrage is 5,3 miljoen euro bestemd voor het project ‘Saneren verspreid liggend glas’ voor sanering van kassen en verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Ruim 13 miljoen euro wordt besteed aan het behoud van traditionele agrarische bedrijvigheid en weidevogelbeheer in het gebied.

Bron:
Rijksoverheid