Experiment Levendige pleinen

Twee Tilburgse pleinen zitten in de lift, maar behoeven extra (beheer)aandacht. Het SEV-experiment Levendige pleinen zoekt naar een creatieve invulling van tijdelijk beheer van panden grenzend aan het plein en beoogt met pleinmanagers structureel beheer te leveren. Activiteiten zorgen voor levendigheid en ontmoetingen op de pleinen. De aanpak van veel pleinen blijft vaak hangen in fysieke transformatie met een architectonisch sausje. Beheer en organisatie van activiteiten die bijdragen aan levendigheid en ontmoeting lijken hierin een ondergeschoven kindje. De SEV probeert beslissers op rijksniveau, maar ook op gemeenteniveau en corporatieniveau te overtuigen dat niet alleen in stenen stapelen, maar juist ook in beheer en activiteiten geld en capaciteit gestoken moet worden.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Pleinen, burgerparticipatie

Bron:
S.E.V.