Europese subsidie van € 700.000 voor groene omgeving van Breda

De omgeving van Breda krijgt de komende jaren een groene, recreatieve impuls. Vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg is ruim € 700.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en aanleg van recreatieve voorzieningen, het herstel van cultuurhistorie, waterberging en natuurontwikkeling in de Vierde Bergboezem en bij de Spinolaschans.

De Europese Interreg-subsidieregeling is bedoeld voor projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling waar partijen uit meerdere landen samenwerken. Tot 2014 werken Engelse, Franse, Belgische en Nederlandse partners via het project Floodcom aan de bestrijding van wateroverlast in combinatie met het multifunctioneel gebruik van waterbergingsgebieden. Vanuit Nederland nemen de gemeente Breda als partner deel, de provincie Noord-Brabant als associated partner en Dienst Landelijk Gebied als adviseur.
 
Meer recreatieve voorzieningen
De Interreg-subsidie biedt ruimte om in de Vierde Bergboezem meer recreatieve voorzieningen aan te leggen, zoals fiets- en wandelpaden en een uitkijktoren. Bij de Spinolaschans worden cultuurhistorische elementen in ere hersteld in combinatie met waterberging.

Wateroverlast door klimaatverandering
De Vierde Bergboezem ligt dicht tegen de stad Breda, nabij woonwijk de Haagse Beemden. Het gebied is zo’n 280 hectare groot. Eerder al is de Vierde Bergboezem ingericht als waterbergingsgebied om Breda te wapenen tegen mogelijke wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

De Spinolaschans ligt tussen Terheijden en Breda aan de rivier de Mark. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt vormt het ook nu nog een karakteristiek element in het landschap.

Bron:
Dienst Landelijk Gebied

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.