Enquê­te: Hel­mond geen groe­ne stad

De inwo­ners van Hel­mond zien hun stad niet als een groe­ne stad, maar ze erva­ren wel de nabij­heid van groen. Dit staat in het rap­port ‘Hoe staat Hel­mond er anno 2009 voor?’.

Net vol­doen­de groen
Uit de inwo­ners­en­quê­te blijkt dat de bewo­ners hun stad net vol­doen­de groen vin­den. De tevre­den­heid met het onder­houd van de open­ba­re ruim­ten, zoals groen, in de buurt lijkt af te nemen van een 6,4 in 2006 naar een 6,0 in 2008.

Bron:
Gemeen­te Hel­mond