Eind­ho­ven wil groen­ste stad van Neder­land wor­den

De stad Eind­ho­ven doet in 2010 mee aan com­pe­ti­tie voor de titel ‘groenste stad’ van Neder­land van Enten­te Flo­ra­le Neder­land.

Met als doel om meer bekend­heid te geven aan het feit dat Eind­ho­ven met veel groen in de open­ba­re ruim­te een ‘ver­ras­send groe­ne’ stad is.

Mil­joe­nen euro’s voor groen
Het Eind­ho­vens Dag­blad meldt dat deel­na­me aan de wed­strijd past in het beleid van de stad. Er zijn mil­joe­nen euro’s beschik­baar voor onder ande­re meer groen in de bin­nen­stad, wijk­ver­nieu­wings­pro­jec­ten en revi­ta­li­se­rings­plan­nen voor bomen in Eind­ho­ven.

In okto­ber 2010 wordt de groen­ste stad geko­zen.

Op woens­dag 7 okto­ber 2009 wor­den de win­naars van de groen­ste stad of dorp van Neder­land bekend­ge­maakt in Bur­gers’ Zoo in Arn­hem.

Lees het vol­le­di­ge bericht in het Eind­ho­vens Dag­blad »

Bron:
Eind­ho­vens Dag­blad