Een prozaïsch verslag van 10 jaar Groen in en om de Stad

‘Als ik weer ga bouwen, begin ik niet met het fundament maar met de rook die uit de schoorsteen kringelt’. Dit is de curieuze titel van een boekje waarin wordt teruggeblikt op 10 jaar Groen in en om de Stad (GIOS). Tien jaar die gekenmerkt wordt door een unieke wisselwerking tussen beleidscreatie en onderzoek-dynamiek met de stad en haar bewoners als middelpunt van een steeds groener wordende omgeving.

Matthijs Philippa (EL&I) en Peter Visschedijk (Alterra Wageningen UR) besteden in dit boekje aandacht aan de vernieuwende werkwijze om een thema op de agenda van andere (ook niet-groene) spelbepalers te krijgen. En met succes: velen, van boomkweker tot bestuurder en van woningverhuurder tot wegbereider, hebben zich het thema toegeëigend. De lezer wordt een kijkje in de keuken gegund van een bijzonder innovatierecept. En natuurlijk wordt teruggeblikt op de vele concrete bereikte resultaten, waaruit kan worden opgemaakt dat vergroening van de hotspots van onze Delta-metropool meer perspectief dan verleden heeft.

Kwaliteit die de openbare ruimte uit
Het boekje is een prozaïsch vormgegeven reisverslag, verlucht met beeldmateriaal dat zo kenmerkend is voor de aandacht die de kwaliteit van de groene openbare ruimte inmiddels uit veel, ook onverdachte hoeken krijgt. Een opvallend prozaïsch element is een optimistisch gedichtje, over een vogel die in 1900 over Nederland vliegt en groene velden en water ziet en een enkele rode vlek waar mensen wonen. In 2012 waait hij weer over en ziet de steden het weiland ingroeien. Het groen kleurt rood. En als hij in 2100 terugkomt is het land een stad geworden: “Maar niet zoals de vogel gewend is van andere wereldsteden. Nederland is een metropool waar groen geen onkruid is maar de kans krijgt om rood te versterken.”

Gedrukte exemplaren en meer informatie over dit boekje kunt u krijgen bij Alterra »

Bron:
Alterra

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.