Een groen dak in de bin­nen­stad

Het dage­lijks bestuur van stads­deel Cen­trum wil sub­si­dies gaan ver­strek­ken voor ‘exten­sie­ve groe­ne daken’ in de Amster­dam­se bin­nen­stad. Der­ge­lij­ke daken belas­ten het riool min­der  omdat ze regen­wa­ter opvan­gen, ze dra­gen bij aan een scho­ne­re lucht en bren­gen meer groen in de stad.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Groe­ne daken,daktuin, Amster­dam

Bron:
Gemeen­te Amster­dam, Stads­deel Cen­trum