Een goed park

De nettenfabriek in Apeldoorn vormde op 15 september het decor voor een vijftal lezingen over de sociale betekenis van stadsparken. Grote vraag: wat is er nodig voor een goed stadspark? Vijf sprekers gaven hun visie.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Parken, ontwerp

Bron:
ArchiNed