Ede wil groei­en­de en groe­ne stad zijn

Waar­heen leidt de weg die Ede moet gaan tot 2025? Die vraag wil het gemeen­te­be­stuur van Ede over twaalf maan­den kun­nen beant­woor­den met een stra­te­gi­sche visie. De komen­de maan­den mogen inwo­ners, onder­ne­mers en clubs met hen mee­den­ken over ‘Ede in 2025’. De ver­wach­te bevol­kings­groei is de aan­lei­ding voor deze eer­ste toe­komst­dis­cus­sie over Ede sinds lan­ge tijd.

Lees het vol­le­di­ge bericht in De Gel­der­lan­der »

Bron:
De Gel­der­lan­der  

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.