Deventer: “Ontwerp het Venenplantsoen van je dromen”

De gemeente Deventer organiseert op zaterdag 21 mei 2011 van 11 tot 15 uur een interactieve ontwerpdag in het Venenplantsoen. Bewoners van de Venenbuurt, de kopgroep Rivierenwijk, gebruikers van het park en andere betrokken partijen zijn van harte uitgenodigd een nieuw parkontwerp voor het Venenplantsoen te maken. Zij worden hierin begeleid door het tuin- en landschapsbureau Bosch Slabbers.

“Het nieuwe ontwerp moet van het plantsoen een volwaardig park maken, dat jong en oud in de buurt aanspreekt. De inbreng van buurtbewoners en betrokkenen is daarom erg belangrijk. Iedereen die wil meewerken aan het nieuwe parkontwerp is deze dag meer dan welkom”, aldus wethouder Jos Pierey.

Oproep
Deelnemers die actief aan de slag willen met de herinrichting van het park, kunnen een foto meenemen van een plek waar zij graag komen. Bijvoorbeeld een foto van een rustige groene plek in Deventer, een gezellig bankje in de stad, een kleurig bloemenveld of een vijver met waterlelies op vakantie. Kortom: een foto van een plek die duidelijk maakt wat er volgens hen in het nieuwe parkontwerp moet komen. Op deze manier kunnen alle ideeën goed in kaart worden gebracht.

Programma
Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven hun ideeën voor een mooier Venenplantsoen aan te dragen, geldt er tijdens de ontwerpdag een vrije inloop. Om 11 uur trapt wethouder Pierey de ontwerpsessie af met een kort welkomstwoord. Vervolgens kan iedereen die mee wil doen gedurende de middag aansluiten bij de ontwerpsessie. Als afsluiting van de dag inventariseert de wethouder om 14.30 uur alle aangedragen ideeën.

Vervolg
Na de ontwerpdag op 21 mei gaat het tuin- en landschapsbureau aan de slag met een verdere uitwerking in een schetsontwerp. Dit wordt voorgelegd aan de deelnemers van de ontwerpmiddag. Kan de groep zich vinden in deze uitwerking, dan wordt het ontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De  uitvoering van het uiteindelijke plan start nog dit jaar.

Groenste stad van Nederland
Deventer is dit jaar de groenste stad van Nederland. De stad is verweven met groen. Dat is onder andere te zien aan de mooie parken. Een nieuw ontwerp voor het Venenplantsoen is hier een mooi voorbeeld van.