De waarde van groen

Groen levert steden veel op. Op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, economie, milieu en de verbinding van stad en land. In dit boekje leest u meer over het hoe en waarom. Het bevat onder meer korte beschrijvingen van inspirerende voorbeeldprojecten uit heel Nederland. Projecten waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners de handen ineen slaan om te werken aan ‘groen om de hoek’ voor alle Nederlanders. Dit boekje is een uitgave van het programma Groen en de Stad, een initiatief waarin het ministerie van LNV samenwerkt met VROM, WWI, gemeenten, provincies en maatschappelijke partijen.

Maak tevens kennis met de nieuwe site: www.groenendestad.nl.

Volledige informatie:
U kunt hier dit boekje hier downloaden

Ook interessant:
Economie, gezondheid, leefbaarheid

Bron:
Programma Groen en de Stad