De stad uit, het groen in

De Nederlander recreëert graag in het groen. Hiervoor zijn wandelen fietspaden nodig en zwemplassen, speelvelden, ruiterpaden en andere recreatievoorzieningen. Tot voor kort nam de overheid veel verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer van deze voorzieningen. Maar door bezuinigingen en andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen is het recreatieveld in verandering.

Kan het misschien anders? Hoe kunnen recreanten, overheden en ondernemers gezamenlijk zorgen voor een aantrekkelijke groene vrijetijdsomgeving? In de publicatie ‘De stad uit, het groen in’ worden een aantal voorbeelden gegeven om te laten zien dat het kan: andere, goedkopere en misschien wel betere groene vrijetijdsvoorzieningen. In elk geval een waardevolle en uit financieel oogpunt noodzakelijke aanvulling op de bestaande aaneengesloten gebieden. Vanuit het perspectief van de recreant, de overheid en de ondernemer laten we zien wat er al gebeurt en hoe partijen het kunnen aanpakken.

Download publicatie ‘De Stad uit, het groen in’ »

 

Bron:

Ministerie EL&I