De Kauk­asi­sche vleu­gel­noot heeft de X‑factor in Lei­den

Wet­hou­der John Steegh van de gemeen­te Lei­den heeft vori­ge week de Kauk­asi­sche vleu­gel­noot  ((Pter­o­ca­rya fraxi­ni­fo­lia) in park ’t Plant­soen gehul­digd als de Leid­se win­naar van de ‘Wel­ke boom heeft de X‑factor?’-verkiezing.

Met 160 stem­men kwam de vleu­gel­noot als win­naar uit de bus. Op de twee­de plaats is de rode beuk geëindigd van begraaf­plaats Groe­nes­teeg (83 stem­men). De oriëntaalse pla­taan, op het plein­tje tus­sen de Gor­te­straat en Haver­straat, kreeg 70 stem­men en komt daar­mee op de der­de plaats.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
‘Wel­ke boom heeft de X‑factor?’ is een ini­ti­a­tief van de Bomenstich­ting in samen­wer­king met het VSB-fonds, De Groe­ne Stad en de Konink­lijk Neder­land­sche Hei­de­maat­schap­pij. Doel van de ver­kie­zing is om erach­ter te komen wel­ke bomen men­sen aan­spre­ken.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Webregio.nl