De Houtdreef wint Natuurprijs 2010

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2010 is dit jaar gewonnen door Buurtvereniging De Houtdreef uit Varsseveld. De jury koos het project uit 89 inzendingen. Thema dit jaar was Future Proof. De Houtdreef ligt op een knooppunt van groene haarvaten en grenst aan de Ecologische Hoofdstructuur. Het motiveren, organiseren en stimuleren van samenwerking tussen (jonge) gezinnen in de nieuwbouwwijk voor een aantrekkelijk groene leefomgeving staat centraal in dit buurtinitiatief.

De samenwerking tussen externen en de zelfwerkzaamheid van de gezinnen zorgt ervoor dat ‘spelenderwijs’ kinderen en ook hun ouders in aanraking komen met een groene omgeving en zich daar sterk voor gaan maken. Men wil een meetbaar natuurlijke wijk die als een stapsteen fungeert tussen groenelementen in het dorp en in het buitengebied.

Oordeel jury
De jury was vrijwel unaniem over de winnaar (5.000 euro) van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs. Zij vinden het een sympathiek en praktisch project met concrete doelen. Men heeft de regie in de eigen wijk, van binnenuit en door middel van enthousiaste vrijwilligers. Er wordt een goed uitvoerbaar plan neergezet, waarbij de jeugd gemotiveerd wordt mee te doen. Het project is toekomstbestendig, laagdrempelig en men werkt aan een beter klimaat, mede met het Klimaatfeest.

Natuurboerderij De Vierhuizen
Op de tweede plaats (3.000 euro) kwam Natuurboerderij De Vierhuizen (Zuid-Holland) van familie Van Leeuwen en de derde plaats (2.000 euro) was weggelegd voor Heem, brengt natuur dichterbij van Ciran Nederland.

Natuurwerkdag
De Aanmoedigingsprijs van 1.000 euro werd dit jaar uitgereikt aan Natuurwerkdag van Scouting en IKL Limburg.

Speciaal vanwege het thema werd dit jaar ook de Studentenprijs uitgereikt. De cheque van 1.000 euro ging naar Groene kennis van streekeigen gewassen van AOC Friesland. Het AOC werd uiteindelijk ook gekozen als winnaar van de Publieksprijs van 1.000 euro. Het publiek van ‘Samen voor Natuur’ stemde massaal op de leerlingen van het AOC.

Klik hier voor meer informatie »