De Groene Stad trekt veel belangstelling op Stadsvogelconferentie

De volledig volgeboekte Stadsvogelconferentie, die gisteren in Utrecht werd gehouden, was een dag vol kennis en inspiratie. Het thema van de bijeenkomst was de combinatie van stadsplanning en natuurbescherming. Dit thema brengt partijen als gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, natuur- en milieuorganisaties samen.

Initiatiefnemer Vogelbescherming Nederland heeft PPH benaderd om aanwezig te zijn op de Stadsvogelconferentie, omdat het groene product van zeer wezenlijk belang is voor de diversiteit en populatie van vogels in het stedelijk gebied. De Groene Stad, activiteit van PPH, is de campagne die aan de hand van wetenschappelijk onderzoek laat zien dat groen een maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigt. Daarnaast stimuleert meer groen in de stad de biodiversiteit, zoals meer vogels.

Informatie werd enthousiast ontvangen
Boeken als ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’, ‘Vaste planten in het openbaar groen’, ‘Bomen een verademing voor de stad’ en ‘Groen loont’, geven een prima beeld van de meerwaarde van het groen voor de woon- en werkomgeving. Deze informatie werd dan ook enthousiast ontvangen door groenadviseurs van gemeenten, beleidsmedewerkers van bouwbedrijven en architecten, kortom partijen die betrokken zijn bij de inrichting en leefbaarheid van een stad.

Sneek wint Stadsvogelprijs 2011
De gemeente Súdwest Fryslan heeft dit jaar de Stadsvogelprijs gewonnen met het project ‘Stadsvogels in Sneek’. De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels.

Openbaar groen vogelvriendelijk ingericht
Het project ‘Stadsvogels in Sneek’ is ontstaan vanuit het initiatief van één burger, Niels de Bruijn. Om de achteruitgang van de vogels in Sneek te stoppen, heeft hij de gemeente weten te enthousiasmeren. Het leidde tot een gezamenlijke actieplan, waarbij burgers en overheid nauw met elkaar samenwerken. In het plan staat de huismus centraal, er zijn meer dan 400 nestkasten getimmert en opgehangen door leerlingen van de praktijkschool, voorlichting aan inwoners gegeven over natuurvriendelijke tuinen en het openbaar groen is vogelvriendelijk ingericht. Dit alles om de stad een betere leefomgeving voor de vogels te maken. Of zoals de gemeente het zelf verwoordde: ‘De stadsvogel is het symbool voor de leefbaarheid.’

Vogelrijke stad
Dit jaar is er voor het eerst ook een aanmoedigingsprijs van 10.000 euro uitgereikt aan de gemeente Alkmaar. In Alkmaar werken vogelwerkgroep, gemeente, bedrijfsleven en bewoners samen om een vogelvriendelijke en vogelrijke stad te creëren. De publieksprijs gaat naar de gemeente Veenendaal.

Voedsel in steden
Vogelbescherming Nederland reikt de prijs uit om gemeenten te stimuleren om innovatieve projecten voor stadsvogels op te zetten en om mensen enthousiast te maken voor de vogels in hun stad. Nederland is aan het verstedelijken en daardoor moeten steeds meer vogels hun voedsel en schuilplaatsen in de steden vinden.

Bron:
PPH, Vogelbescherming Nederland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.