De Groene Stad lanceert magazine

Op 5 oktober zal op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert het nieuwe magazine De Groene Stad worden gepresenteerd. Het centrale thema van dit magazine is de integrale aanpak van duurzame groene stedenbouw. Dat als doel heeft de disciplines rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur), blauw (water) en groen (bomen en planten) met elkaar te verenigen en kennis en voorbeelden uit te wisselen.

Directeur Jan Habets van Plant Publicity Holland, waar De Groene Stad een onderdeel van uitmaakt, geeft aan dat in het huidige medialandschap ontbreekt aan bladen waar de integrale aanpak en visie centraal staan en waarin het groene product de leidraad vormt.

Grote doelgroep
Habets: “De Groene Stad bestaat nu zo’n tien jaar en we bereiken daarmee een grote doelgroep in zowel Nederland als in het buitenland. We hebben daar dan ook diverse communicatiemiddelen voor, maar een magazine bestond nog niet. We hebben dan ook besloten deze uitdaging aan te gaan”.

Informatie
Voor meer informatie over dit magazine kunt u contact opnemen met Edwin van Diessen van uitgever BCM »

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.