De Groe­ne Stad krijgt levens­echt vorm op Groot­Groen­Plus

Voor de komen­de edi­tie van Groot­Groen­Plus wordt één beurs­hal omge­to­verd in een groen stads­plein. Voor­al hier­mee gaat de orga­ni­sa­tie gestal­te geven aan het beurs­the­ma ‘De Groe­ne Stad’.

Dat maak­te bestuurs­voor­zit­ter Joost van Ier­sel gis­ter­avond bekend tij­dens een deel­ne­mers­bij­een­komst in Zun­dert.

In de hal, van 50 bij 20 m, gaan pro­fes­si­o­nals een levens­echt stads­de­cor bou­wen. Het plein, met onder­meer res­tau­rant, ter­ras­sen en nieu­wig­he­den­hoek, vormt het cen­tra­le punt van de vak­beurs.

Alle wegen lei­den naar het plein
Alle loop­rou­tes van de beurs zul­len bij­een komen op het plein. Daar­naast zorgt de orga­ni­sa­tie ervoor dat tech­niek­stands inte­graal wor­den opge­no­men in de rou­tes.

Van­we­ge de kos­ten gaat de beurs­or­ga­ni­sa­tie de komen­de drie jaar voor­uit met deze decor­bouw, zei Van Ier­sel.

Van Ier­sel meld­de ver­der dat alle hove­niers en groen­voor­zie­ners in Neder­land en Bel­gië wor­den warm­ge­maakt voor een bezoek aan Groot­Groen­Plus. Dit gebeurt via hun bran­che­or­ga­ni­sa­ties, waar­on­der de VHG.

Prijs­vraag
De VHG, PPH en de beurs­or­ga­ni­sa­tie zul­len met de vak­beurs ver­der een prijs­vraag uit­schrij­ven voor kwe­kers, hove­niers en groen­voor­zie­ners: ‘het bes­te groen­pro­ject waar­in de meer­waar­de van het groen cen­traal staat’.

Momen­teel heb­ben ruim 200 deel­ne­mers zich aan­ge­meld voor de 20e edi­tie van de vak­beurs.

© De Boom­kwe­ke­rij