De baten van de groene stad

Deze brochure behandelt de waarde van natuur in de omgeving waarin we leven.  Namelijk over de waarde van groen voor de gezondheid, ten behoeve van het voorkomen van ziekteverzuim, bij het verbeteren van de kwaliteit van de lucht en over waardetoename van onroerend goed dat omgeven is door kwaliteitsgroen. De conclusies over de inzet van groen worden ontleend aan bijna 100 onderzoeken die wereldwijd werden uitgevoerd. Door een verwijzing naar literatuurlijstjes per thema, wordt de lezer in staat gesteld alle details van de betreffende onderzoeken te verifiëren.