De “Dag van het Park 2007”: zon­dag 27 mei!

Op zon­dag 27 mei 2007 wordt voor de der­de keer de Dag van het Park gehou­den. Drie jaar gele­den heeft de ANWB het ini­ti­a­tief geno­men om deze dag te orga­ni­se­ren. Zater­dag 26 mei wordt de Dag van het park geo­pend door de gemeen­te Amstel­veen (win­naar Zil­ver Enten­te Flo­ra­le in 2005).
Het doel van de Dag van het Park was oor­spron­ke­lijk het aan­dacht vra­gen voor het bin­nen­ste­de­lijk groen. Zeker nu steeds meer onder­zoe­ken het belang van bewe­ging en ont­span­ning aan­to­nen, wordt het belang­rijk om de veel­zij­di­ge func­tie van het park onder de aan­dacht te bren­gen.