Dag van het Park trekt min­der bezoe­kers

De zes­de edi­tie van de Dag van het Park heeft zon­dag 100.000 bezoe­kers getrok­ken. Dat heeft de ANWB, die de dag samen met de Bomenstich­ting orga­ni­seer­de, zon­dag gemeld.

In 2009 trok de Dag van het Park nog 120.000 men­sen. Toch spreekt de ANWB, ondanks de regen en storm in delen van het land, van „een zeer geslaag­de dag. De mees­te men­sen lie­ten zich niet door het slech­te weer afschrik­ken en heb­ben geno­ten van het pro­gram­ma”, stelt de woord­voer­ster.

 

 

 

 

 


Bron:
De Pers