Dag van de Stadslandbouw

Op donderdag 8 maart 2012 vindt in Almere de Dag van de Stadslandbouw plaats. De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. De dag gaat in op de vraag of en hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van Nederlandse steden (op het gebied van o.a. groen, gezondheid, stedelijke ontwikkeling en economie).

De dag is bestemd voor gemeenten en provincies, ondernemers, de food- en agro sector, retailbedrijven, groenvoorzien-ers,  cateraars, woningcorporaties, projectontwikkelaars en overige partijen die professioneel bij het thema betrokken zijn.

Dit landelijke congres wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Wageningen Universiteit, Netwerk Platteland, het Nicis Institute en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere.

Keynote spreker Wayne Roberts
De Canadese auteur Wayne Roberts is wereldwijd befaamd als voedselstrategie analist en staat bekend als de drijvende kracht achter de Toronto Food Policy Council. Speciaal voor de Dag van de Stadslandbouw komt hij naar Nederland. Hij zal adviseren over de rol van overheden bij stadslandbouw en inzicht geven hoe stadslandbouw in breder kader in gemeentelijk beleid ingebed kan worden.

Exclusieve bestuurdersbijeenkomst
Voor bestuurders van gemeenten en provincies vindt er in de ochtend een speciale bestuurdersbijeenkomst plaats. Bestuurders van gemeenten en provincies gaan hier, met inbreng van deskundigen, dieper in op een aantal vraagstellingen rondom Stadslandbouw.

Stadslandbouw Innovatie Award 2012
Ondernemers worden deze dag bijzonder uitgedaagd om mee te dingen naar de eerste Stadslandbouw Innovatie Award. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland.

Naast een plenair deel bestaat het programma uit praktijk- en inspiratiesessies en een streekmarkt.

Enkele thema’s die aan bod komen zijn:
•         Biedt stadslandbouw kansen of is het niet meer dan een hype?
•         Waarom is stadslandbouw interessant voor de stad en haar bewoners?
•         Welke beleidsdoelen kan het helpen realiseren?
•         Wat is de rol van de overheid om ontwikkelingen van de grond te krijgen?
•         Ideeën genoeg, maar hoe komt een economisch duurzame financiering tot stand?
•         Wat voor soort ondernemer wordt er gevraagd en welke rol heeft deze?

Sprekers tijdens de dag zijn onder andere:
•         Annemarie Jorritsma-Lebbink, burgemeester van Almere
•         Jan Ferwerda, algemeen directeur PLUS Retail
•         Carlos Faes, oprichter/eigenaar Philips Fruittuin
•         Annemieke Fontein, hoofd landschapsarchitectuur gemeente Rotterdam
•         Riek Bakker, stedenbouwkundige
•         Lenie Dwarshuis-Van de Beek, lid PeriUrban Platform Europe
•         Anneke Ammerlaan, voedseldeskundige

Meer informatie
•
www.dagvandestadslandbouw.nl
• Rabobank reikt Stadslandbouw Award 2012 uit  »