D66 Uit­geest: ‘Plant een boom in het nieu­we jaar’

D66 Uit­geest wil de jaar­wis­se­ling aan­grij­pen om haar ini­ti­a­tief voor­stel, het “Bome­nadop­tie­plan”, het licht te laten zien. Frac­tie­voor­zit­ter Klaas Boer heeft daar­toe een brief geschre­ven aan de leden van de gemeen­te­raad en het col­le­ge.

Het voor­stel ziet er als volgt uit: “Stel bur­gers en bedrij­ven in Uit­geest in de gele­gen­heid stil te staan bij een bij­zon­der moment in hun leven door het plan­ten van een boom; bij­voor­beeld bij de start van een nieu­we onder­ne­ming, de geboor­te van een kind of het slui­ten van een ver­bin­te­nis. Op deze wij­ze deelt men met de gemeen­schap en draagt men tevens bij aan een groe­ner aan­zien van het dorp.”

D66 Uit­geest zal zich in blij­ven zet­ten voor zowel een groe­ner Uit­geest. 

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
D66 Uit­geest