Curaçaose scho­lie­ren plan­ten eer­ste boom op dag van boom

De mili­eu­raad in Curaçao heeft gis­te­ren de dag van boom plan­ten geor­ga­ni­seerd. Op vijf scho­len wer­den bomen geplant. Deze week staat in het teken van de natuur en het mili­eu en ligt de focus op bescher­ming van bos­sen en groe­ne gebie­den.

De voor­zit­ter van de Mili­eu­raad, Gla­dys van Dal, hield een toe­spraak  voor leer­lin­gen van KAP. Van Dal leg­de de leer­lin­gen uit wat de waar­de is van een boom­plant­dag en dat het belang­rijk is dat kin­de­ren zich daar­van bewust wor­den.

Toneel­stuk
De leer­lin­gen had­den spe­ci­aal voor deze dag ook het één en ander voor­be­reid. Er werd een toneel­stuk­je opge­voerd en een aan­tal leer­lin­gen hield een pre­sen­ta­tie over het mili­eu. Zij ver­tel­de wat mili­eu­ver­vui­ling kan ver­oor­za­ken en leg­de uit wat recy­cling is. Na het officiële gedeel­te is de eer­ste boom geplant onder bege­lei­ding van de Curaçaose Mili­tie.

Eer­ste boom gebo­ren
Een leer­ling van de school mocht als eer­ste een begin maken om de boom te plan­ten. De voor­zit­ter van de mili­eu­raad hielp ook een hand­je mee.

Bron:
Vers­ge­perst

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.