Con­su­ment wil meer groen in de stad

Con­su­men­ten ver­lan­gen van de stad waar­in zij wonen zowel goe­de ste­de­lij­ke voor­zie­nin­gen als ruim­te om te ont­haas­ten in de natuur. Dat blijkt uit onder­zoek van de ANWB onder haar leden. Een manier om aan die vraag te vol­doen is dat er meer aan­dacht nodig is voor par­ken, grach­ten en dat plei­nen met groen nood­za­ke­lijk zijn.

Trend­wat­cher Clau­dia Sloot ver­moedt dat stad en natuur in de toe­komst vloei­en­der in elkaar over gaan. Natuur­lij­ke ken­mer­ken komen de ste­den in, zoals in Rot­ter­dam waar de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa komt op een par­keer­ga­ra­ge aan de West­blaak. De bui­ten­mu­ren wor­den com­pleet beplant, waar­door de lucht­ver­vui­ling en CO2-uit­stoot ver­min­dert.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

 

 

 

Bron:
Prof­News