Congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ op Floriade

Op 20 en 27 juni organiseert de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’. Het congres vindt plaats op de Floriade in Venlo.

Dit congres wordt mede georganiseerd door het Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.

Inhoud congres
Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ gaat in op de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van de rol van bomen in de vitale stad en de maatschappelijke en economische waarde daarvan.

Onderwerpen en sprekers zijn:
Jelle Hiemstra over Juiste boomkeuze, sleutel tot succes. In de presentatie zal worden ingegaan op de resultaten van 15 jaar Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen.

Leendert Koudstaal over Bomen maken de stad meer waard en gezond!. Koudstaal is bomenspecialist bij de gemeente Den Haag.

Henk Kuijpers projectleider TEEB Stad (20 juni) en Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen + Bos (27 juni) over The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen.

Identiek programma verdeeld over 2 dagen
De organisatie kiest ervoor om het congres op twee dagen aan te bieden om door de groepsgrootte te beperken de discussie en interactie tussen de sprekers en publiek te bevorderen. Het programma op beide dagen is identiek. U kunt zelf een keuze maken op welke dag u het congres wilt bijwonen.

Kosten
De kosten voor het congres bedragen € 40.- (inclusief congres, lunch en bezoek aan Floriade en exclusief btw). U kunt zich tot uiterlijk 8 juni 2012 aanmelden op www.zlto.nl/laanbomencongres. Of neem contact op met John Janssen, (john.janssen@zlto.nl). Na de aanmelding ontvangt u een toegangskaart die geldig is voor het bijwonen van het congres en het bezoeken van de Floriade. Tevens ontvangt u de bijbehorende factuur.

Download de uitnodiging »