Com­pu­ter­gi­gant Micro­soft plant 1.400 bomen

Com­pu­ter­gi­gant Micro­soft heeft vori­ge week een groot bos aan­ge­plant in Aar­schot. De 1.400 bomen moe­ten de eco­lo­gi­sche voet­af­druk van de 350 Bel­gi­sche werk­ne­mers neu­tra­li­se­ren.

De Bel­gi­sche werk­ne­mers van com­pu­ter­be­drijf Micro­soft kre­gen onlangs een mail toe­ge­stuurd. Of ze zich ervan bewust waren hoe­veel kilo­me­ter ze jaar­lijks met z’n allen afleg­den? “Het resul­taat deed ons toch even slik­ken”, zegt Tom Brae­ke­leirs van Micro­soft. “Om de CO2-uit­stoot van ons bedrijf te neu­tra­li­se­ren, moesten we 1.400 bomen aanplanten.” Zo gezegd, zo gedaan: onlangs plant­te het bedrijf een nieuw bos aan in de Jen­ne­kens­straat in Aar­schot.

Pro­ject Three for Tree                       
Micro­soft is niet het eer­ste bedrijf dat z’n eco­lo­gi­sche voet­af­druk wil ver­klei­nen door een bos aan te plan­ten. Eer­der dit jaar pak­te ook auto­ra­cer Bert Lon­gin uit Wil­se­le uit met het pro­ject Three for Tree. Door een bos van twee­dui­zend bomen aan te plan­ten in de buurt van het cir­cuit van Zol­der wil hij de ver­vui­ling ver­oor­zaakt door de auto­sport com­pen­se­ren. Hij spoort zijn col­le­ga-racers aan het­zelf­de te doen.

1 mil­joen bomen
Het pro­ject in Aar­schot kadert in de cam­pag­ne 1 mil­joen bomen in Vlaan­de­ren van de Ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren (VBV). “Bedoeling is de bedrijfs­we­reld te betrek­ken bij de bos­uit­brei­ding in Vlaan­de­ren”, zegt Bert De Som­vie­le van VBV. “Samen wil­len we inheem­se bos­sen aan­plan­ten. In Aar­schot kie­zen we voor­al voor zomer­ei­ken, met een strui­ken­rand er rond. Het bos wordt boven­dien publiek toegankelijk.”

Bron:
Het nieuws­blad