Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park

Een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse onderzoekers Andrea Faber-Taylor & Francis Kuo biedt nu ook wetenschappelijke ondersteuning voor een gunstige werking van natuur op verschijnselen van ADHD.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 25 kinderen met AD(H)D in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Zij maakten onder begeleiding individuele wandelingen van 20 minuten in drie verschillende omgevingen: een natuurlijke omgeving (stadspark) en twee niet-natuurlijke omgevingen (binnenstad en woonwijk). Na afloop van elke wandeling werden concentratietests uitgevoerd, waaronder de zg. “Digit Span Backward”. Dit is een test waarbij het kind een reeks cijfers achterstevoren moet nazeggen. De score is het hoogste aantal cijfers dat achterstevoren kan worden gereproduceerd. De resultaten laten zien dat de kinderen met ADHD zich na de wandeling door het park beter konden concentreren (gemiddelde score 4,41) dan na de wandeling door de binnenstad (gemiddelde score 3,82) of door de woonwijk (gemiddelde score 3,71). Dit is een belangrijke aanwijzing voor de gunstige effecten van contact met natuur op ADHD.

Volledige informatie:
Lees hier het verslag

Ook interessant:
Kinderen, gezondheid, spelen, natuur

Bron:
University of Illinois