Bur­ge­mees­ter Bol­si­us: “Groen in en om de stad geeft kwa­li­teit”

In de laat­ste serie van ‘De favo­rie­te natuur van’ staat bur­ge­mees­ter Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Amers­foort cen­traal. Bol­si­us: “Het groen in en om de stad geeft kwa­li­teit en meer­waar­de aan de leef­om­ge­ving. Daar­om zijn ver­bin­din­gen van­uit de stad naar bui­ten ook zo belang­rijk”.

“Ik heb op ande­re plek­ken gewerkt waar men bij de aan­leg van infra­struc­tuur hele­maal geen reke­ning had gehou­den met dat soort ver­bin­din­gen. Hier vor­men de snel­we­gen een natuur­lij­ke grens voor de stad, maar geen ono­ver­ko­me­lij­ke bar­ri­è­re. Je kunt er over­al onder­door en over­heen. Langs de Arn­hem­se­weg, over de brug bij Nim­mer­dor, via het fiets­pad langs de Pon-lijn. En over het water bij Schui­len­burg.”

Lees het vol­le­di­ge bericht op De Stad Amersfoort.nl »

Bron:
De Stad Amers­foort