Bui­ten­hof Den Haag ver­an­dert in ‘Bomenparade’

Het Bui­ten­hof in Den Haag ver­an­dert van­af mor­gen in een sprook­jes­we­reld. Zo wor­den ’s avonds de aca­ci­a­bo­men sprook­jes­ach­tig ver­licht. De expo­si­tie laat zien hoe mooi bomen zijn.

Dit meld­de de Stads­krant van Den Haag onlangs.

De ‘Bomenparade’ laat zien hoe bomen groei­en, hoe ver­schil­lend bomen onder­ling zijn en hoe mooi ze zijn in de ver­schil­len­de sei­zoe­nen.

Pre­sen­ta­tie van bomen­no­ta
De expo­si­tie wordt op 26 novem­ber om 18.00 uur op het Bui­ten­hof door wet­hou­der Rabin Bals­dew­singh geo­pend.

Tevens pre­sen­teert hij dan de bomen­no­ta en geeft hij de aftrap voor het nieu­we plant­sei­zoen. Tot en met 28 decem­ber is de ‘Bomenparade’ te zien van 8.00 uur tot 24.00 uur.

De ‘Bomenparade’ is een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Den Haag en de Stich­ting Ele­men­tree.

Bron:
Stads­krant