Breng de houtwallen en achterommetjes terug

Ruilverkaveling vernietigde eeuwenoud landschap met heggen en kerkepaadjes. Waarom dit instrument niet gebruiken om de oude situatie te herstellen?

De kwaliteit van onze groene ruimte heeft jarenlang geleden onder het gebrek aan regie van de overheid. Dat moet in de toekomst worden hersteld, onder meer door krachtige inzet van ruilverkaveling.

Volledige informatie:
Download hier het artikel

Ook interessant:
Natuur, beleid, landbouw

Bron:
Dagblad Trouw (Tom Bade en Harry Boeschoten)