Bouwen met Groen en Glas wordt ‘Knooppunt Bouwen met Groen’

Bouwen met Groen en Glas (BGG) en Knooppunt Innovatief Groen (KIG) bundelen hun kracht in het nieuwe ‘Knooppunt Bouwen met Groen’. Het Knooppunt maakt zich sterk voor de toepassing van groen als bron van vitaliteit en energie in de bebouwde omgeving.

In de afgelopen twee jaar zijn BGG en KIG steeds meer gaan samenwerken, omdat de twee programma’s elkaar inhoudelijk aanvullen en versterken. Het samengaan van de twee programma’s vergroot de kansen voor groen, en betekent een verbreding van de groene scope: naast groen in, op en aan gebouwen richt het nieuwe Knooppunt zich ook op groen tussen en rondom gebouwen. Groentoepassingen die een grote meerwaarde bieden op het vlak van gezondheid, welbevinden en duurzaamheid en energie.

Na 2013
Het samengaan is ook een belangrijke stap in de integrale toepassing van groen na 2013, de oorspronkelijke einddatum van het programma BGG. Het nieuwe Knooppunt wil een blijvend kennis- en servicepunt worden voor de bouw-, groen- en onderwijssector. Een langdurige inzet en goede borging van kennis is immers nodig om de acceptatie en integratie van groen in de bebouwde omgeving blijvend te realiseren.

Activiteiten
De vanuit BGG geplande activiteiten, zoals de activiteiten op de Floriade, de cursus Bouwen met Groen en Glas en verschillende excursies gaan onverminderd door en worden aangevuld met het Knooppunt Café, marktpleinen en workshops. Momenteel inventariseert BGG â€“ in navolging op de studiereis naar Hannover van vorig jaar – de mogelijke bestemmingen voor een bouwen met groen buitenlandreis. Het op deze manier samenbrengen van partijen, en het delen, vermeerderen en verspreiden van kennis blijft een belangrijke doelstelling.

Een nieuw gezicht
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw gezicht. De huidige BGG-website is dan aangepast en uitgebreid, en abonnees ontvangen de eerste digitale nieuwsbrief ‘En nu groen’. Met deze maandelijkse nieuwsbrief worden geinteresseerden op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten op het gebied van bouwen met groen.

Knooppunt Bouwen met Groen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, Provincie Noord Brabant, Samenwerkingsverband regio Eindhoven en Helicon Opleidingen.