Boom­feest­dag wordt ook op Bonai­re gevierd

Bonai­re krijgt een nati­o­na­le boom­feest­dag. De eer­ste die wordt gehou­den, is op 20 novem­ber tij­dens de Inter­na­ti­o­na­le Dag van het Kind.

Het doel van de boom­feest­dag is om kin­de­ren in con­tact te bren­gen met de natuur, ze bewust te maken van het belang daar­van. Dat gebeurt door kin­de­ren bomen te laten plan­ten.

Tij­dens de boom­feest­dag wor­den waar­schijn­lijk zo’n 150 inheem­se bomen geplant bij de ver­schil­len­de buurt­cen­tra en aan de Abra­ham Bou­le­vard.

In Neder­land wordt al meer dan vijf­tig jaar de nati­o­na­le boom­feest­dag gevierd. Elk jaar doen 100.000 school­kin­de­ren mee.

 

Bron:
Nobo di Bon­ei­ru