Bomen­proef langs A50 afge­rond

De prak­tijk­proef naar het effect van vege­ta­tie op de lucht­kwa­li­teit langs de A50 bij knoop­punt Val­burg is afge­lo­pen. In maart 2008 zijn er op die loca­tie onder meer Pinus en Tilia bomen geplant met als doel te onder­zoe­ken of groen langs de weg leidt tot een bete­re lucht­kwa­li­teit. Nu het pro­ject is afge­lo­pen, wor­den de bomen ver­wij­derd.

Con­fe­ren­tie
Op don­der­dag 28 mei wordt er tij­dens de Eure­ka-con­fe­ren­tie in Nij­me­gen aan­dacht besteed aan deze meet­proef.

Bron­nen:
Dag­blad De Gel­der­lan­der
Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen
Inno­va­tie­pro­gram­ma Lucht­kwa­li­teit