Bomen­kerk in Nieuw-Zee­land

Bar­ry Cox uit Ohau­po, Nieuw-Zee­land heeft wel een heel spe­ci­a­le kerk gebouwd. Naar het model van de oude kerk­jes die hij tij­dens een reis in Euro­pa zo had bewon­derd besloot Cox, die eige­naar is van Treelo­ca­ti­ons, een bedrijf dat oude bomen ver­plant, een kerk van bomen te maken.
Het kost­te hem vier jaar om zijn kerk te rea­li­se­ren, met vol­was­sen bomen. Hij gebruik­te onder meer Zwar­te els, Alnus glu­ti­no­sa, Levens­boom, Thu­ja occi­den­ta­lis, Camel­lia japo­n­i­ca ‘Black Tie’, Acer glo­bo­sum en Lep­tosper­mum ‘Cop­per Sheen’.
Kijk hier voor meer infor­ma­tie.