Bomen voor ver­koe­ling

Na koei­en ver­die­nen nu bejaar­den het om uit het zon­ne­tje gehou­den te wor­den. Let­ter­lijk. Nu het pro­ject Bomen voor Koei­en, dat bomen plant­te in wei­lan­den, na zeven jaar suc­ces­vol wordt afge­slo­ten, bedacht Arno Vloos­wijk de bejaar­den­va­ri­ant: bomen voor bejaar­den. Oude men­sen heb­ben immers vre­se­lijk veel last van een hit­te­golf. Daar­om pleit Vloos­wijk voor het plan­ten van bomen rond bejaar­den­te­hui­zen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel
Link hier met de web­si­te www.bomenvoorbejaarden.nl

Ook inte­res­sant:
Bomen, gezond­heid, kli­maat

Bron:
www.bomenvoorbejaarden.nl