Bomen-en kunst­wer­ken­rou­te in Veen­dam

De ver­e­ni­ging Groei & Bloei afde­ling Veen­dam heeft een bomen- en kunst­wer­ken­rou­te ont­wor­pen ter gele­gen­heid van haar 50-jari­ge bestaan.

De tocht voert langs bij­zon­de­re bomen en kunst­wer­ken waar­van veel Veen­dam­mers vol­gens de ver­e­ni­ging de bete­ke­nis ver­ge­ten zijn. De rou­te van 23 kilo­me­ter wordt op 1 okto­ber in gebruik geno­men met een fees­te­lij­ke fiets­tocht door Veen­dam en Wil­der­vank.

Bron:
RTV Noord

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.