Bomen bele­ven in Sliedrecht

Stich­ting Sliedrecht Groen orga­ni­seert op don­der­dag 31 mei en 7 juni een work­shop over bomen. Tij­dens twee avon­den maken geïn­te­res­seer­den ken­nis met de vrije ‘Sliedrecht­se natuur’ en de func­tie van bomen en groen in deze  gemeen­te.

Stich­ting Sliedrecht Groen wil, van­uit haar zorg voor de open­ba­re groe­ne ruim­te in Sliedrecht, de Sliedrecht­se bur­ger meer betrek­ken bij de bele­ving van het groen.

Klik hier voor meer infor­ma­tie » 

Bron:
Het Kom­pas Sliedrecht