Boek ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ is gepre­sen­teerd

Op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert is gis­te­ren­mid­dag het boek ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ gepre­sen­teerd. Anne­mie­ke Fon­tein – hoofd van de afde­ling Land­schaps­ar­chi­tec­tuur van de gemeen­te Rot­ter­dam – nam het eer­ste exem­plaar uit han­den van auteur Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) in ont­vangst.

Bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ is te bestel­len bij Plant Publi­ci­ty Hol­land via info@pph.nl. Kos­ten: €5,00, inclu­sief BTW en ver­zend­kos­ten. Giro­num­mer: 14533 tnv PPH in Bos­koop met ver­mel­ding van de adres­ge­ge­vens.

Down­lo­a­den van het boek ‘Inheem­se en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’»

 

 

 

 

Links Anne­mie­ke Fon­tein en rechts Mar­co Hoff­man met het nieu­we boek

———————————————————————————

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.