Boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd op Floriade

Na afloop van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ op de Floriade is gisteren het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Uit handen van Pieter Schalk, voorzitter van de begeleidingscommissie van het gebruikswaarde onderzoek laanbomen ontving Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, het eerste exemplaar.

In het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ zijn  in de afgelopen vijftien jaar in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO): “Het onderzoek heeft heel veel waardevolle informatie opgeleverd die voor iedereen in dit boek en op onze website beschikbaar is. Ik verwacht dat daar de komende jaren nog veel bij kan komen, als de bomen verder uitgroeien. De uitdaging daarbij is ook de bijdrage van deze bomen aan de moderne baten van groen te karakteriseren, zoals de bijdrage aan luchtkwaliteit, leefklimaat, biodiversiteit, waterberging, vestigingsklimaat, sociale cohesie etc”. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.straatbomen.nl .

Belang van onderzoek
Na het in ontvangst nemen van het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ benadrukte Gijsberts dat dit soort onderzoek naar de algehele waarde van straatbomen noodzakelijk blijft voor de groensector, maar zeker ook voor gemeenten. “Het is aan de keten – van boomkweker tot eindafnemer – om collectief financiële middelen op te hoesten om dit soort onderzoek te kunnen blijven uitvoeren.”

Perspectiefrijke soorten
In het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie is een greep uit de perspectiefrijke soorten uit het onderzoek en bedoeld om een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Financiering
Het Gebruikswaardeonderzoek laanbomen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT). De uitgave ‘De juiste boom op de juiste plaats’ is tot stand gekomen door samenwerking van PPO en Plant Publicity Holland, in het kader van De Groene Stad, www.degroenestad.nl, met financiële steun van het PT.

Downloaden
Via www.straatbomen.nl en via De Groene Stad is het boek te downloaden. Het boek is in een kleine oplage gedrukt en is via de genoemde websites voor 20 euro bij PPH en PPO verkrijgbaar. Wanneer de oplage uitverkocht is, is het mogelijk deze tegen kostprijs te laten herdrukken.