Biodiversity and natura 2000 in urban areas

De meeste Europese steden herbergen een rijke en diverse wilde fauna en flora en als dusdanig dragen deze steden in belangrijke mate bij tot het stopzetten van het
biodiversiteitsverlies in Europa. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is hier een goed
voorbeeld van.
Ervaring leert dat in  grote steden natuurbeheer erg verschilt en veel complexer is dan op het platteland. Ondanks de veelheid aan literatuur over stadsecologie, is er een gebrek aan studies die goede praktijkvoorbeelden over natuurbeheer in de stad en de integratie van biodiversiteitbeleid in het stadsbeleid illustreren.