Bewonersinbreng in het groen

Dit project, in opdracht van het ministerie van LNV, levert voor gemeenten en corporaties met herstructurerings-plannen beproefde benaderingen voor bewonersinbreng in het groen. Aan de hand van casestudies worden mogelijkheden verkend om burgers intensiever bij het groen te betrekken.
Trefwoorden bij dit rapport: bewonersparticipatie, beheer, beleving, openbare ruimte, participatie, openbaargroen, allochtonen, autochtonen