Bewoners Nijmegen stellen manifest ‘Groene mensen Wensen’ op

Verontruste inwoners van Nijmegen hebben samen een ‘Bewonersmanifest’ opgesteld waarin zij hun zorgen uiten omtrent het groenbeleid van de gemeente Nijmegen. Het manifest bevat ook ‘groene’ voorstellen om het ‘Groen’ in Nijmegen in de toekomst beter mee te kunnen laten wegen in de belangenafwegingen die steeds plaatsvinden.

Boudewijn Corstiaensen van Stichting Naturama schrijft op de site Nijmegenonline dat naar aanleiding van het Bewonersmanifest voorstellen op het groengebied kunnen ontstaan die met elkaar weer nieuwe openingen kunnen bieden.

Corstiaensen : “Het gaat bij mij nu om de inzet van een ieder om het over het ‘Groen’ in onze stad te hebben. Ook een kind mag een eigen ‘Groen’ visie hebben, en alle Nijmeegse burgers samen natuurlijk ook.”

Corstiaensen geeft aan dat ondanks de goede bedoelingen van het manifest het niet eenvoudig zal zijn het Bewonersmanifest in alle bestuurslagen geaccepteerd te krijgen. “De inzet van de initiatiefnemers van het manifest verdient lof en waardering, zeker gezien de te verwachten tegenstand. Daarom ondersteun ik het Bewonersmanifest op persoonlijke titel.”

Het lijkt Corstiaensen leuk om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een prijsvraag uit te schrijven gericht aan alle burgers, met de vraag wie het beste ‘Groen’ voorstel voor Nijmegen heeft.”

Meer over het bewonersmanifest »

Bron:
Nijmegenonline