Bewezen: Straling draadloos internet schadelijk voor bomen en gewassen

BAARN – Elektromagnetische straling van draadloos internet heeft een negatieve invloed op planten en bomen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Mogelijk is ook straling van mobiele telefoons schadelijk. Op 18 februari wordt bij het Baarnse Bomencentrum een symposium over het onderwerp gehouden.

De elektromagnetische straling veroorzaakt afsterven van blad en achterblijvende groei bij bomen en gewassen. De afdeling plantcelbiologie van de Universiteit Wageningen heeft voor het onderzoek samengewerkt met onder meer de TU Delft, TNO en de gemeente Alphen aan den Rijn. Bij het onderzoek zijn planten blootgesteld aan elektromagnetische velden.
Het onderzoek is aangezwengeld door ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij trokken vijf jaar geleden aan de bel toen zij onverklaarbare afwijkingen ontdekten op hun bomen: vlekken, bloedingen, gezwelachtige bastknobbels en mysterieuze lijnen die uiteindelijk openscheuren. Onderzoek wees uit dat er geen sprake was van een virus of bacterie. Of de elektromagnetische straling de oorzaak is van deze verschijnselen is nog onbekend.
Inmiddels is een aantal dingen wel duidelijk: de mysterieuze ziekteverschijnselen duiken op in de hele westerse wereld, alle soorten loofbomen hebben er last van, en zeventig procent van de bomen in het stedelijk gebied van Nederland vertoont dergelijke ziekteverschijnselen. Vijf jaar geleden, toen de afwijkingen in Alphen werden ontdekt, had slechts tien procent van de bomen ‘iets geks’. Ook aangetoond: bomen in dichter beboste gebieden zijn niet of nauwelijks aangetast.
Een projectgroep is op zoek gegaan naar oorzaken. Op basis van de kenmerken – het speelt internationaal, er zit een stijgende lijn in, het speelt in stedelijke gebieden en het is niet biologisch – zijn twee mogelijke oorzaken naar voren gekomen: ultrafijnstof, dat zo klein is dat het bij organismen naar binnen kan dringen, en elektromagnetische velden die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld zendinstallaties voor mobiele telefonie en draadloos internet.