Beve­ren plant 5.000 bomen voor cam­pag­ne ‘Plant for the Pla­net’

De Bel­gi­sche gemeen­te Beve­ren gaat voor 5.000 nieu­we bomen plan­ten en onder­steunt hier­mee de cam­pag­ne ‘Plant for the Pla­net’ van de Ver­e­nig­de Naties. Om aan 5.000 nieu­we bomen te komen, wil de gemeen­te ook haar inwo­ners sti­mu­le­ren om een boom te plan­ten. Daar­om wordt er een bomen­ver­koop voor par­ti­cu­lie­ren geor­ga­ni­seerd. 

De bomen­ver­koop vindt plaats op zater­dag 21 novem­ber van 9.30 tot 12 uur in Hof ter Sak­sen. Geïnteresseerden kun­nen voor hun aan­koop kie­zen uit boom­pjes van 1 m hoog: beuk, zomer­eik, lijs­ter­bes, vel­des­doorn en win­ter­lin­de. Daar­naast zijn er nog fruit­bo­men geënt op een hoog­stam te koop. De boom­pjes van 1 m kos­ten 1 euro, de hoog­stam­fruit­bo­men 18 euro. Daar­bo­ven­op geeft de gemeen­te Beve­ren 10% kor­ting op elke aan­koop

De bestel­lin­gen moe­ten voor 1 novem­ber door­ge­ge­ven wor­den aan christa.maes@beveren.be

Bron:
Gemeen­te Beve­ren