Bel­gi­sche gevan­ge­nis plant bomen tegen vlucht­ge­vaar

De gevan­ge­nis van de Bel­gi­sche stad Has­selt gaat bomen plan­ten op de bin­nen­plaats om te voor­ko­men dat er heli­kop­ters kun­nen lan­den.

Direc­teur Myri­am Cou­c­ke zegt in Het Nieuws­blad dat het een goed­ko­pe oplos­sing is die dezelf­de vei­lig­heids­ga­ran­ties biedt als kabels, palen of een net.
Daar­naast zor­gen ze vol­gens haar ook voor een natuur­lij­ke en huma­ne­re omge­ving.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Het nieuws­blad