Bel­gi­sche gemeen­te Hech­tel-Eksel opent groe­ne ver­ga­der­ruim­te

Het Bel­gi­sche Hech­tel-Eksel start eind deze maand met de bouw van de Tree­hou­se. De Tree­hou­se wordt een fysiek en tast­baar plat­form waar ruim­den­ken­de bedrij­ven en orga­ni­sa­ties elkaar kun­nen ont­moe­ten en ver­nieu­wen­de idee­ën in bewe­ging kun­nen zet­ten.

Vier part­ners; het gemeen­te­be­stuur, het Agent­schap voor Natuur en Bos, het bedrijf Sap­pi en com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Proxi­mi­ty BBDO, slaan de han­den in elkaar om een  groe­ne ver­ga­der­ruim­te te bou­wen. “Het wordt een mooi sta­te-of-the-art gebouw, niet zomaar een blok­hut in de bomen”, zegt bur­ge­mees­ter Raf Truy­ens (CD&V). “Bedoe­ling is om een mooie en aan­trek­ke­lij­ke ver­ga­der­ruim­te te bou­wen met duur­za­me mate­ri­a­len.”

De Tree­hou­se is eind sep­tem­ber klaar.

Bron:
Nieuws­blad